Zemědělská sociální farma

Co se tím myslí:

Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti, nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich život.

A jak je to u nás:

Naše chráněná dílna zaměstnává více jak 50% postižených osob, se zaměřením na chov zvířat. Na farmě jsou chována hospodářská zvířata, o která se starají klienti, pod vedením instruktorů. Jsou to převážně lidé s mentálním postižením středně těžkého stupně, z okolních spádových vesnic. Celkem zde pracuje 20 zaměstnanců, kteří se učí samostatnosti, odpovědnosti a osvojení si pracovních návyků. Stávají se součástí společnosti a nachází svou důstojnost a sebevědomí. Práce v dílnách probíhá vždy pod dohledem a vedením způsobilé osoby. Hlavním předmětem činnosti je péče o hospodářská zvířata.

Zázemí farmy umožňuje nabízet další služby. Je to jednak praktické vyučování a vzdělávací programy pro školy a školky ve cvičné stáji. Cvičná stáj je místem sloužícím k přirozené výuce návštěvníků programu. Děti a mládež se učí pečovat o zvířata v jejich prostředí.

 

 

 

 

 

 

Kde působíme

nase pusobiste

Tvorba webových stránek byla hrazena z projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zadavatelem projektu je město Kostelec nad Orlicí.

Kdo nám pomáhá

Město Žamberk